เกี่ยวกับเรา

แกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์

ในปัจจุบันนี้ วงการของเครื่องเสียงในบ้านเราได้ก้าวหน้าไปมาก ทั้งในด้านการตลาดและการผลิต ซึ่งในปัจจุบันได้มีเครื่องเสียงของคนไทยเกิดขึ้นมามากมายหลายยี่ห้อทั้ง บริษัทใหญ่น้อยมากมาย สินค้าก๊มีมากมาย คุณภาพก็ไม่ด้อยไปกว่าสินค้านำเข้าราคาแพงจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ผลิตสินค้าในบ้านเราได้มีการพัฒนาและปรับปรุง สินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้ใช้งาน ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
Image
Image
เมื่อกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ ทางด้านเสียง ซึ่งมีอยู่มากมายหลายแบบที่คนไทย สามารถผลิตออกมาแข่งขันกันภายในตลาดบ้านเรา ได้อย่างไม่น้อยหน้า แต่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยความชำนาญ และความรู้ความสามารถในการผลิตในการผลิตอย่างมากแล้ว ก็คงจะหนีไพ้นลำโพงก็ได้ชื่อว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบเสียงเลยทีเดียว เสียงที่ออกมาจากระบบเสียงนั้นจะดีหรือไม่นั้นลำโพงก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน และการที่จะผลิตลำโพงออกมาให้เสียงดี และถูกใจคนฟังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก อีกทั้งในกระบวนการผลิตก็ยัมีอุปสรรคมากมายรออยู่ และยังต้องเผชิญการแข่งขันกับลำโพงของต่างประเทศอีก จึงทำให้ในบ้านเรามีผู้ผลิตน้อยราย ที่จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาจนเป็นที่ยอมรับของวงการเครื่องเสียงในบ้าน เราได้ และหนึ่งในจำนวนที่น้อยนิดนั้นก็มีชื่อของ แกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์ หรือที่รู้จักกันดีในนาม GIP. รวมอยู่ด้วยเช่นกัน

แกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์ คือ หนึ่งในผู้ผลิตลำโพงชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ที่สามารถผลิตลำโพงที่มีคุณภาพออกมาแข่งขันภายในตลาดบ้านเรา และได้รับเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานมากพอสมควร เนื่องจากการใส่ใจในกระบวนการผลิตลำโพงของ แกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์ ซึ่งจะเน้นไปที่การผลิตส่วนประกอบเองให้ได้มากที่สุด เพื่อลดการสั่งซื้อจากต่างประเทศ และยังสามารถควบคุมคุณภาพของวัสดุที่ใช้ให้ตรงตามความต้องการได้ง่าย และการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งมีการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าอยู่เสมอ ทำให้สินค้าของ แกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์ เป็นที่ยอมรับในวงการเครื่องเสียงในบ้านเรา
แกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์ หรือที่เรารู้จักกันดีจากลำโพง GIP. ก็คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์อินเตอร์โปรดักท์ ซึ่งมีคุณศักดิ์สิทธิ์  เสงี่ยมศรี เป็นผู้บริหารงานที่ทำให้สินค้าภายใต้ชื่อ GIP. ได้เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้

GIP. ลำโพงคุณภาพสูง
เพื่อคุณภาพเสียง..

Image
Image

เยี่ยมชมโรงงาน GIP.

ในปัจจุปันนี้วงการเครื่องเสียงในบ้านเราได้ก้าวหน้าไปมาก ทั้งในด้านการตลาดและการผลิต ซึ่งในปัจจุบันได้มีเครื่องเสียงของคนไทยมากมายหลายยี่ห้อ ทั้งบริษัทใหญ่น้อยมากมาย สินค้าก็มีมากมายหลายแบบ คุณภาพก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าสินค้านำเข้าราคาแพงจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ผลิตสินค้าในบ้านเราได้มีการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้ใช้งาน ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนั้นเอง
Image
เมื่อกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ทางด้านเสียง ซึ่งมีอยู่มากมายหลายแบบที่คนไทย สามารถผลิตออกมาแข่งขันกัน ภายในตลาดบ้านเราได้อย่างไม่น้อยหน้า แต่ผลิตภัณฑ์ทีต้องอาศัยความชำนาญ และความรู้ความสามารถในการผลิตอย่างมากแล้ว ก็คงจะหนี้ไม่พ้นลำโพง ซึ่งลำโพงก็ได้ชื่อว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบเสียงเลยทีเดียว เสียงที่ออกมาจากระบบเสียงนั้นจะดีหรือไม่นั้นลำโพงก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน และการที่จะผลิตลำโพงออกมาให้เสียงดี และถูกใจคนฟังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก อีกทั้งในกระบวนการผลิตก็ยังมีอุปสรรคมากมายรออยู่ และยังต้องเผชิญการแข่งขันกับลำโพงของต่างประเทศอีก จึงทำให้ในบ้านเรามีผู้ผลิตน้อยรายที่จะสามารถฟันผ่าอุปสรรคต่าง ๆ มาจนเป็นที่ยอมรับของวงการเครื่องเสียงในบ้านเราได้ และหนึ่งในจำนวนที่น้อยนิดนั้นก็มีชื่อของ แกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์  หรือที่รู้จักกันดีในนาม GIP. รวมอยู่ด้วยเช่นกัน

แกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์  คือ หนึ่งในผู้ผลิตลำโพงชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ที่สามารถผลิตลำโพงที่มีคุณภาพ ออกมาแข่งขันภายในตลาดบ้านเรา และได้รับเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานมากพอสมควร เนื่องจากการใส่ใจในกระบวนการผลิตลำโพงของแกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์ ซึ่งจะเน้นไปที่การผลิตส่วนประกอบเองให้ได้มากที่สุด เพื่อลดการสั่งซื้อจากต่างประเทศ และยังสามารถควบคุมคุณภาพของวัสดุที่ใช้ให้ตรงตามความต้องการได้ง่าย และการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนการผลิตพร้อมทั้งมีการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าอยู่เสมอ ทำให้สินค้าของแกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์ เป็นที่ยอมรับในวงการเครื่องเสียงในบ้านเรา

แกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์ หรือที่เรารู้จักกันดีจากลำโพง GIP. ก็คือ หจก.แกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์ จำกัด ซึ่งมีคุณศักดิ์สิทธิ์  เสงี่ยมศรี เป็นผู้บริหารงานที่ทำให้สินค้าภายใต้ชื่อ GIP. ได้เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ และในโอกาสที่ทีมงาน The Absolute Sound & Stage ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตลำโพงของแกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์ คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เสงี่ยมศรี ผู้บุกเบิกธุระกิจของแกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์ จึงได้เล่าประวัติการก่อตั้งโรงงาน เส้นทางของชีวิตก่อนจะมาจับธุระกิจทำลำโพงอย่างในปัจจุบันนี้ และแนวทางในการดำเนินงานทั้งในปัจจุบัน และอนาคตให้ทางทีมงานได้ฟัง ซึ่งทางทีมงานก็ขอนำมาเล่าต่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบแนวทาง และแนวความคิดในการทำธุรกิจของคุณ ศักดิ์สิทธิ์ เสงี่ยมศรี กันก่อนที่จะไปเยี่ยมชมการทำงานครับ
Image
Image

จุดเริ่มต้นกับวงการเครื่องเสียงของคุณ ศักดิ์สิทธิ์ เสงี่ยมศรี :

เริ่มจากครอบครัวได้ทำธุรกิจรับฉายหนังมาก่อน จึงทำให้มีประสบการณ์กับงานทางด้านเครื่องเสียงอยู่บ้างจากการที่ต้องใช้งานอยู่ประจำ และจากการทดลองนำลำโพงแบบต่างๆ มาใช้ในงานฉายหนังเพื่อต้องการปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การเรียนวิชาอิเล็กทรอนิคในวิทยาลัยอาชีวะประจำจังหวัด ซึ่งในระหว่างที่เรียนอยู่นั้น ก็ใช้เวลาว่างรับฉายหนังไปด้วย จนเมื่อมีงานมากขึ้นทำให้ต้องออกมารับงานฉายหนังเพียงอย่างเดียว และเมื่อธุระกิจฉายหนังเริ่มประสบปัญหาทางการตลาด จึงได้เลิกกิจการฉายหนังและเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพ เริ่มแรกก็มาเป็นเซลล์ขายสินค้าต่างๆ เพื่อหาประสบการณ์ในด้านงานขาย และในระหว่างนั้นก็ได้เป็นตัวแทนขายเครื่องฉายหนัง ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วควบคู่กันไปด้วย ทำให้พอที่จะมีลูกค้ารู้จักอยู่บ้าง และตอนหลังก็ได้เริ่มขายเครื่องเสียงควบคู่กันไปด้วย และจากประสบการณ์ที่เคยฉายหนังมาก่อนจึงสามารถให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้งานแก่ลูกค้าได้อย่างดี ทำให้เริ่มมีลูกค้ารู้จักมากขึ้น

เมื่อเป็นเซลล์ขายสินค้าอยู่หลายปี จึงมีความคิดที่จะเริ่มทำสินค้าของตนเองมาขายบ้าง จึงเริ่มต้นศึกษาการทำลำโพงแบบต่างๆ เมื่อรู้แนวทางแล้วก็มาเริ่มทดลองทำออกขายอย่างจริงจังในปี 2539 โดยเริ่มจากลำโพงทวิสเตอร์ รุ่น ST 2601 ซึ่งนับได้ว่าเป็นผลงานชิ้นแรก ภายใต้ชื่อ GIP. ซึ่งการทำงานในตอนนั้นจะใช้วิธีการสั่งอุปกรณ์จากโรงงานตามสเปกของตัวเอง แล้วจึงนำอุปกรณ์มาประกอบที่บ้านก่อนทดลองนำออกขายให้ลูกค้าที่รู้จักกันอยู่แล้วทดลองใช้งาน และต่อมาก็ได้เริ่มทำลำโพง 15 นิ้ว, 18 นิ้ว และ 20 นิ้ว ซึ่งในตอนแรกคุณภาพอาจจะมีไม่มากนักจึงได้นำคำแนะนำที่ได้จากลูกค้าที่ได้ทดลองใช้งานมาปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้น และเพื่อที่จำทำให้สินค้าภายใต้ชื่อ GIP. มีคุณภาพสู้กับของต่างประเทศได้ จึงต้องหาวิธีที่จะปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพให้ได้ ซึ่งคุณศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เล็งเห็นว่าในวงการเครื่องเสียงนั้นวงการดนตรีนั้นต้องใช้ลำโพงที่มีคุณภาพสูงมาก คุณศักดิ์สิทธิ์จึงได้เล็งแนวทางในการปรับปรุงสินค้า เพื่อที่จะให้สามารถใช้ในวงการดนตรีได้ และถ้าลำโพงของ GIP. เป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีแล้ว ก็จะสามารถนำไปใช้ในงานอื่นๆ ได้อย่างไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงสินค้าจากผู้ที่ทำงานในวงการดนตรี ซึ่งมีประโยชน์ในการปรับปรุงสินค้าได้อย่างมากมาย ในกระบวนการปรับปรุงสินค้านั้น จะรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญในวงการประมาณ 30% และจากลูกค้าที่ได้ใช้งานอีก 20% ที่เหลือจะเป็นแนวทางของคุณศักดิ์สิทธิ์เอง เพื่อให้ได้ลำโพงที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่พอใจของคนใช้งาน ซึ่งคุณศักดิ์สิทธิ์ได้ให้แนวคิดในการทำลำโพงไว้ว่า ลำโพงที่ดีจะต้องให้ความเป็นดนตรีได้อย่างแท้จริง มิใช่อาศัยแต่ว่าดังอย่างเดียว ลำโพงที่ดีต้องมีแบนด์วิธีในการตอบสนองที่กว้าง เพื่อให้เสียงทีได้ออกมาครบสมบูรณ์ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไป ซึ่งแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดหลักในการผลิตลำโพงของ GIP. นั่นเอง

ส่วนเรื่องของความทนทานในการใช้งานนั้น ลำโพงที่ดีก็ต้องมีความทนทานอยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งคุณศักดิ์สิทธิ์ ก็ได้เล่าว่า การใช้งานลำโพงของคนไทยนั้นมีความโหดมากๆ อยู่แล้วเป็นปกติ ดังนั้นในกระบวนการออกแบบและผลิตนั้นจะเน้นเรื่องความทนทานอยู่แล้ว และเพื่อให้เกิดความแน่ใจ ก็จะอาศัยวิธีการนำลำโพงไปใช้ในการแข่งเครื่องเสียงตามงานต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความทนทานของลำโพงได้เป็นอย่างดี

กระบวนการทำงานในปัจจุบันของแกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์ :

การทำงานในกาผลิตลำโพงของ แกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์ นั้น คุณศักดิ์สิทธิ์ จะเป็นผู้ออกแบบด้วยตัวเองทั้งหมด โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่และประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา และก็มีการนำเครื่องมือวัดต่างๆ มาใช้ร่วมทั้งในการออกแบบและการทดสอบด้วย ซึ่งคุณศักดิ์สิทธิ์ ได้เล่าถึงกระบวนการออกแบบและผลิตไว้ว่า จะให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำมาใช้ในการผลิต เริ่มตั้งแต่แม่เหล็กก็จะต้องเป็นแม่เหล้กที่มีสนามแม่เหล็กที่มีความแรงสูง เพราะจะทำให้ได้ลำโพงที่มีความไวสูง และมีความทนทานด้วย แต่ถ้าเป็นแม่เหล็กที่มีคุณภาพต่ำแล้ว นอกจากความไวจะต่ำแล้ว ก็ยังทำให้เกิดความร้อนสะสมอีกด้วยซึ่งเป็นสาเหตุให้ลำโพงพังเร็วนั้นเอง ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้แม่เหล็กที่อยู่ในเกรด Y30 – Y35 และแม่เหล็กแบบนีโอไดเมียมในการผลิต ถึงแม้ว่าการใช้แม่เหล็กเกรดนี้จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นมากก็ตาม แต่ก็จะให้คุณภาพที่ดีกว่ามาก ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประกันว่าลูกค้าจะได้ใช้ของดีมีคุณภาพนั่นเอง นอกจากคุณภาพของแม่เหล็กแล้ว เส้นแรงของแม่เหล็กก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กจะต้องมีจุดตกอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับตำแหน่งของวอยส์คอยล์ เพื่อให้วอยซ์คอยล์ได้รับเส้นแรงแม่เหล็กเต็มที่นั่นเอง

สำหรับขั้นตอนการทำวอยซ์คอยล์นั้น จะเริ่มจากการคัดเลือกลวดทองแดงที่จะนำมาใช้ซึ่งจะต้องเป็นลวดทองแดงที่ผลิตมาสำหรับใช้ในการทำวอยซ์คอยล์เท่านั้น และจะต้องมีกาวเคลือบผิวหน้าอยู่ด้วย ซึ่งจะทำให้เวลาพันวอยซ์ลวดจะเรียงเส้นกันได้เร็วและยึดติดกันแน่น ส่วนฟอร์มนั้นจะใช้แค็ปตอลที่มีกาวในตัวเช่นกันมาทำเป็นฟอร์ม ซึ่งจะทำให้ลวดติดกับตัวแค็ปตอลได้ดียิ่งขึ้น หลังจากชุบน้ำยาแล้วจะนำไปอบในความร้อนเพื่อให้กาวละลายมายึดติดกันแน่นขึ้น ซึ่งก็จะได้วอยซ์คอลย์ที่มีความทนทานต่อความร้อนและรับกำลังขับสูงๆ ได้ดีและตัววอยซ์คอลย์ก็มีน้ำหนักเบาช่วยให้ลำโพงมีความไวเพิ่มมากขึ้น และเมื่อเสร็จในขั้นตอนการผลิตแล้ว ก็จะทำสอบสินค้าด้วยเครื่องมือวัดมาตรฐานและจากการทดลองฟังทั้งจากคุณศักดิ์สิทธิ์เอง และจากผู้เชี่ยวชาญหลายคน และจะมาปรับแต่งจนได้ผลงานเป็นที่พอใจ ก่อนผลิตขายอย่างจริงจังต่อไป

ก้าวต่อไปของ แกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์ :

เมื่อทางทีมงานได้ถามถึงงานที่กำลังพัฒนาอยู่และสิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคต คุณศักดิ์สิทธิ์ จึงได้เล่าให้ฟังต่อไปอีกว่าในปัจจุบันนี้ได้กำลังมีการพัฒนากระดาษที่จะนำมาใช้ในลำโพงเอง เนื่องจากปกติต้องสั่งนำเข้ากรวยกระดาษมาจากต่างประเทศ ซึ่งประสบปัญหาความล่าช้าของสินค้า และการชำรุดของสินค้า จึงได้มีแนวความคิดที่จะผลิตกรวยกระดาษมาใช้เองจึงได้เริ่มศึกษาการทำกระดาษด้วยตนเอง เพื่อให้มีการผลิตอย่างครบวงจรการผลิตกระดาษนี้จะต้องอ้างอิงมาตรฐานทางยุโรปเป็นหลัก โดยเริ่มจากการคัดเลือกเยื่อกระดาษที่จะนำมาใช้ในการผลิต โดยใช้เยื่อจากต้นไม้ในป่าลึกของประเทศฟินด์แลนด์ ซึ่งให้เยื่อที่มีเส้นใยยาวมากพอ จากนั้นนำมาดีเยื่อแตกออกเกิดเส้นใยมากมาย และต้องดีให้เส้นใยผสานกันให้ดี และใช้น้ำยาช่วยให้มีความเหนียวมากขึ้น ซึ่งจะได้กระดาษที่มีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งกระบวนการผลิตนี้ได้ใช้เครื่องจักรที่ผลิตขึ้นมาเองทั้งหมด

ส่วนแม่เหล็กนั้น ก็เปลี่ยนมาใช้แม่เหล็กแบบนีโอไดเมียม ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว ซึ่งจะช่วยให้ได้ลำโพงที่มีคุณภาพสูงและทำให้ลำโพงที่ใช้แม่เหล็กแบบนี้ จะมีน้ำหนักเบากว่าลำโพงแบบปกติ ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบและติดตั้งลำโพงในการใช้งานได้ง่ายขึ้น และในอนาคตก้มีแผนที่จะผลิตตู้ลำโพงสำเร็จรูปจำหน่ายด้วย เพื่อให้ผู้ใช้มีทางเลือกมากขึ้นนั่นเอง และต่อไปอาจจะเริ่มเข้าสู่วงการเครื่องเสียงรถยนต์บ้างเพื่อเป็นการบุกเบิกแนวทางใหม่ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คนไทย

นอกจากนี้คุณศักดิ์สิทธิ์ ยังได้ฝากถึงผู้อ่านไว้ว่าอยากให้ช่วยกันสนับสนุนสินค้าของคนไทยให้มากขึ้น ซึ่งในทุกวันนี้สินค้าของคนไทยก็มีคุณภาพมากขึ้น จนบางอย่างทัดเทียมต่างประเทศแล้ว และราคายังถูกกว่าของต่างประเทศเสียอีก ซึ่งถ้าทุกคนสนับสนุนสินค้าของคนไทยมากขึ้น ผู้ผลิตก็จะมีทุนในการพัฒนาคุณภาพของสินค้ามากขึ้น ซึ่งอาจจะสูงกว่าต่างประเทศก็เป็นไปได้ ซึ่งผลที่ตอบแทนกับไปสู่ผู้ใช้ก็คือ การที่สามารถซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ถูกลง และในไม่ช้าผู้ผลิตทุกคนในเมืองไทยก็จะพัฒนาตามกันมาเอง ซึ่ก็ส่งผลดีต่อคนไทยทั้งประเทศ

ซึ่งทางทีมงานที่ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานของ แกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์ ก็ต้องขอขอบคุณ คุณศักดิ์สิทธิ์ ที่ให้การต้อนรับทางทีมงานอย่างดีพร้อมทั้งพาชมกระบวนการผลิตอย่างทุกซอกทุกมุมเลยก็ว่าได้ ซึ่งทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ผลิตสินค้าไทยทุกคนให้ปรับปรุงสินค้าให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ซึ่ง แกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์ ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการต่อสู้ และพัฒนาสินค้าจนเป็นที่ยอมรับในทุกวันนี้ และก็หวังว่าคนไทยคงให้การสนับสนุนสินค้าไทยมากขึ้นครับ…

Grand Inter Products Ltd., Part.
หจก. แกรนด์อินเตอร์โปรดักท์


99/102 หมู่ 2 ตรงข้ามซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 24 ถนนทวีวัฒนา พุทธมณฑลสาย 3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

Tel: 0-2889-0661, 0-2889-1162
Fax: 0-2889-1163
Mobile: 081-481-5632
E-mail: info@gippro.com

QR Link

Image

Situs Slot Gacor Mudah Menang

DAFTAR SITUS SLOT DEPOSIT PULSA

SLOT GACOR HARI INI