You are here: Home ข่าวสาร

News & Promotion

E-mail Print PDF
Article Index
News & Promotion
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
All Pagesเยี่ยมชมโรงงาน GIP เจาะใจศักดิ์สิทธิ เสงี่ยมศรี สร้างแบรนด์ไทยสู่สถิติโลก

GIP หนึ่งในลำโพงระดับคุณภาพ ด้วยฝีมือจากคนไทย สร้างชื่อโด่งดังขึ้นมาในช่วงระยะเวลาอันสั้น จากสนาม
แข่งขันในรายการต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น รายการ  EXTREME SOUND CHALLENGE
รายการ TNG RACETRUCK/SPL
หรือแม้กระทั้งสถาบันระดับประเทศอย่าง
IASCA ผู้เข้าแข่งขันจากทีม HERO MATCH  ซึ่ง GIP เป็นผู้ร่วมก่อตั้งทีม
ร่วมกับ OVERMATCH
ก็สามารถสร้างสถิติมีชื่อเข้าไปอยู่ใน WORLD RECORD ถึง 3 คน วันนี้ทีมงาน
caraudiomedia.net
มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน GIP และได้พูดคุยกับคุณศักดิ์สิทธ์  เสงี่ยมศรี ผู้บริหาร
หจก.แกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์  ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลำโพง เครื่องบ้าน และ รถยนต์ของ
GIP นี่เอง
caraudiomedia.net :
จุดเริ่มต้นกับเครื่องเสียง ของคุณศักดิ์สิทธิ์
คุณศักดิ์สิทธิ์ :
ผมเริ่มจากครอบครัวครับ  ตอนนั้นทำธุรกิจฉายหนัง เป็นผู้ดูแลเรื่องระบบเสียง  การฉายหนังสมัยนั้น
ก็ไม่ได้ฉายเพียงอย่างเดียวจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อให้ คูณภาพเสียงที่ดีที่สุด จึงเริ่มจากการทดลองนำ
ลำโพงแบบนำลำโพงแบบต่าง ๆ มาใช้ฉายหนัง และก็เป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การศึกษาอย่างจริงจัง ในระดับอาชีวะศึกษา
โดยเลือกเรียนทางด้านอิเล็คโทรนิคส์ ในวิทยาลัยประจำจังหวัด ซึ่งในระหว่างศึกษาอยู่ก็ใช้เวลาว่างในการฉายหนังไปด้วย
จนกระทั้งมีงานฉายหนังมากขึ้น จึงต้องออกมาฉายหนังเพียงอย่างเดียว  และเมื่อธุรกิจฉายหนังเริ่มประสบปัญหา จึงเลิก
กิจการฉายหนังและเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพฯ  และก็ใช้ประสบการณ์เดิมที่มี เป็นเซลล์ขายเครื่องฉายหนังควบคู่ไป
กับขายสินค้าต่าง ๆ ด้ว